Osteopatia

Osteopatia

Osteopatia  jest dziedziną medycyny, która w sposób holistyczny postrzega ludzkie ciało, umysł i ducha , które tworzą nierozerwalną całość – człowieka. Koncepcja osteopatyczna koncentruje się na dysfunkcjach biomechanicznych w narządzie ruchu, układzie trzewnym i płynowym oraz relacjach jakie zachodzą między nimi.
Osteopatia jest metodą oddziaływania manualnego, optymalizującego prawidłowe funkcjonowanie całego ciała pacjenta, dzięki któremu pobudza się naturalne procesy samozdrowienia. Osteopata odbudowuje integralność strukturalną w organizmie, poprzez wykrycie utraty mobilności oraz podejmuje działania terapeutyczne mające na celu pobudzić zdolność człowieka do utrzymania homeostazy. Każdy człowiek posiada zdolność regeneracji i naprawy, w tym mechanizmy regulujące stan równowagi między zachodzącymi procesami.
Diagnostyka, jak i leczenie oparte są na wnikliwej wiedzy anatomicznej, fizjologicznej i patologii.
Podstawowym celem badania osteopatycznego jest znalezienie w organizmie pierwotnej dysfunkcji organizmu, która niejednokrotnie nie jest jednoznacznie powiązana z miejscem występowania bólu, które zgłasza pacjent. Głównym zadaniem jest zlikwidowanie nie tylko objawu choroby, ale znalezienie jej przyczyny.
Terapia  osteopatyczna likwiduje powstałe dysfunkcji i przez to wywołuje kaskadę reakcji fizjologicznych w celu zainicjowania  procesu normalizacji fizjologicznych procesów oraz doprowadzenie do autoregulacji organizmu.